Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Wraca gotówkowa sprzedaż biletów czasowych u kierowcy i motorniczego w pojazdach częstochowskiego MPK

Od tego tygodnia sukcesywnie przywracana zostaje sprzedaż gotówkowa biletów czasowych u kierowców i motorniczych w naszych pojazdach.

To rozwiązanie jest podyktowane stałym znoszeniem ogólnopolskich obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, jak i aktualnym brakiem możliwości finansowych samorządu do wygospodarowania potrzebnych środków na kolejne zakupy automatów biletowych. Są to urządzenia bardzo kosztowne zarówno w wersji stacjonarnej, jak i pokładowej. W większości autobusów i tramwajów biletomaty oraz nowoczesne kasowniki są dostępne i powinniśmy z nich korzystać. Posiadają bowiem szereg intuicyjnych opcji zakupowych, głównie bezgotówkowych.

Poprzez przywrócenie sprzedaży u kierowców i motorniczych chcemy jednak rozszerzyć dostępność biletów czasowych w szczególności jeśli chodzi o zakup gotówkowy.

U kierowcy czy motorniczego zakupimy za gotówkę wszystkie dostępne w ofercie bilety czasowe, nie kupimy jednak miejskiego biletu jednorazowego. Pamiętajmy jednocześnie, że jest to tylko opcja dodatkowa, a kierowca i motorniczy mogą odmówić sprzedaży biletu zgodnie z regulaminem, m.in. w przypadku:
 
- opóźnienia danego kursu
- dostępnego i działającego na pokładzie automatu umożliwiającego zakup gotówkowy
 
Opcja sprzedaży biletów u kierowców i motorniczych zostaje aktywowana do odwołania. Podajcie dalej! Do zobaczenia na trasie.