Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Koorydnacja przewozów dzieci niepełnosprawnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. podkreśla, że naszym priorytetem jest stała poprawa jakości świadczonych usług, w tym szczególnie tak newralgicznego rodzaju przewozów jak transport osób z niepełnosprawnościami. Temu służyć ma stale unowocześniania flota, w tym dołączanie do niej pojazdów elektrycznych oraz poprawa szeroko rozumianej obsługi klienta.

W przypadku wspominanych przewozów zależy nam szczególnie na bezpieczeństwie i komforcie przejazdu najmłodszych mieszkańców naszego miasta wymagających indywidualnego podejścia podczas podróży. Dlatego w każdym pojeździe oprócz kierowcy zapewniona jest obecność osoby wykwalifikowanej zapewniającej opiekę w trakcie jazdy. Warto pamiętać, że w czasach, kiedy za przewóz odpowiadali inni, komercyjni przewoźnicy - szeregu podstawowych elementów zapewniających komfort podróżowania nagminnie brakowało. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że pomimo naszych starań zdarzały się w ostatnich tygodniach sytuacje, które dalekie były od oczekiwań Rodziców i Dzieci, jak i sprzeczne z oczekiwaniami samego MPK. W dużej mierze miały na to wpływ czynniki obiektywne, głównie drogowe utrudnienia związane z realizacją strategicznych inwestycji komunikacyjnych w naszym mieście, które wpływają negatywnie na punktualność przewozów bez względu na ich rodzaj. Zdajemy sobie jednak sprawę, że mogły na to mieć wpływ także czynniki organizacyjne ze strony przedsiębiorstwa, dlatego za jakiekolwiek niedoskonałości, z którymi spotkali się ostatnio nasi, młodzi, niepełnosprawni Pasażerowi i ich Rodzice serdecznie przepraszamy. Nie były to sytuacje nagminne, bo zgłoszenia pochodziły od niewielkiej względem ogółu liczby klientów, ale nie powinny mieć miejsca. Jednocześnie podkreślamy, że wprowadzone zostały w ostatnich dniach kluczowe zmiany w systemie przygotowania rozkładów, tras i koordynacji przewozów, także personalne, co już znacznie poprawiło sytuację, a docelowo pozwoli wypracować optymalny model umożliwiający sprawną realizację usługi. Należy sobie jednak zdać sprawę, że przewóz dzieci niepełnosprawnych jest tak delikatną i specjalistyczną formą transportu, w ramach realizacji której trudno jest osiągnąć pełne zadowolenie pomimo podejmowanych starań. Niemniej służby MPK będą dokonywały wszystkiego co możliwe by do tego wzorca się zbliżyć. Warto przypomnieć, że w Częstochowie pomimo iż zapisy ministerialne nie nakładają takiego obowiązku na samorząd, dzieci są przewożone do szkół bez względu na ich lokalizację (przepisy mówią o obowiązku transportu do najbliższej placówki oświatowej). To wpływa także na czas i formę przejazdów, nie wyobrażamy sobie jednak by Dzieci były zmuszone do uczęszczania do szkół nie ze względu na poziom nauczania i opieki, a ze względu na lokalizację. Dlatego wierzymy, że dzięki realizacji inwestycji zarówno drogowych, jak i w efekcie dalszego rozwoju komunikacji miejskiej w Częstochowie uda się wraz ze wspomnianymi korektami organizacyjnymi zbudować sprawnie działający model przewozów dzieci niepełnoprawnych w mieście, do czego się zobowiązujemy.

Do kontaktu z mieszkańcami w sprawie wniosków i uwag dotyczących przewozów Dzieci niepełnosprawnych pozostają:

* koordynatorzy ze strony MPK pod numerami telefonów: 511463240 lub 504757381 oraz mailem: nskargi@mpk.czest.pl

* pracownicy merytoryczni Wydziału Edukacji UM; tel.: 343707501 (w godz. 7:30-15:30) oraz mail: ed@czestochowa.um.gov.pl