Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Linie podmiejskie

WYKAZ LINII PODMIEJSKICH
na których poza terenem miasta Częstochowy obowiązują bilety podmiejskie

Numer linii Gmina Przystanek od którego obowiązuje strefa podmiejska
53 Poczesna Fabryczna
57 Olsztyn Kręciwilk
58 Olsztyn Kręciwilk
59 Olsztyn Kręciwilk
65 Poczesna Fabryczna
67 Olsztyn Kręciwilk
68 Poczesna Fabryczna
69 Poczesna Sobuczyna


Uwaga:
Na pozostałych liniach, nawet jeśli ich trasa przebiega poza granicami miasta Częstochowy, obowiązują bilety miejskie.