Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Opłata za jazdę bez ważnego biletu

 

SPOSÓB USTALANIA OPŁAT DODATKOWYCH I OPŁATY MANIPULACYJNEJ
W GMINNYCH PRZEWOZACH OSÓB

Obowiązuje od 19.05.2011

1. Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu (normalnego i ulgowego) wynosi 80-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.

2. Opłata dodatkowa za przew z psa oraz bagażu (np. w zka oraz przedmiot w o wymiarach powyżej 20 x 40 x 60 cm) bez ważnego biletu wynosi 24-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
3. Opłata dodatkowa za jazdę osoby uprawnionej do przejazdu z 100 % lub 50 % ulgą bez udokumentowania uprawnienia w czasie jazdy wynosi 80-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
4. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wynosi 200-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
5. Opłata manipulacyjna związana ze zmniejszeniem lub umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 5-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
Podstawa prawna:
Uchwała Nr 54/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach osób.
 
Wartości kwotowe:
Opis Opłata dodatkowa Opłata dodatkowa uregulowana bezpośrednio u kontrolera lub w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania
Za jazdę bez ważnego biletu

  80*4,20 zł =

336,00 zł 

  (80*4,20 zł)*40% =

134,40 zł 

Za jazdę osoby uprawnionej do przejazdu z 100 % lub 50 % ulgą bez udokumentowania uprawnienia w czasie jazdy

80*4,20 zł =

336,00 zł

  (80*4,20 zł)*40% =

134,40 zł 

Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

200*4,20 zł =

840,00 zł

-
Do opłaty dodatkowej należy doliczyć opłatę przewozową która stanowi wysokość opłaty za bilet jednorazowy o odpowiednim nominale.

Opłata manipulacyjna 

5*4,20 zł = 21,00 zł

i pobiera się:

- w przypadku przejazdu osób na podstawie biletu z 50 % lub 100 % ulgą bez ważnych dokumentów uprawniających do stosowania tej ulgi, po przedstawieniu stosownych dokumentów w siedzibie Operatora w terminie do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty,

- w przypadku umorzenia lub zwrotu opłaty dodatkowej.

Opłatę dodatkową można uiścić w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 (adres poniżej), przelewem na rachunek bankowy wskazany na odwrocie wezwania do zapłaty lub na numer rachunku:

25 1050 1142 1000 0022 3255 6510

z podaniem imnienia, nazwiska i adresu osoby ukaranej, numeru wezwania (na drugiej stronie wezwania pod kodem kreskowym) i daty wystawienia .

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna

al. Niepodległości 30

42-200 Częstochowa