Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Informacja dotycząca rekrutacji

W przypadku składania podania o pracę wraz z CV osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Sp. z o. o. (kandydat) należy przedłożyć wypełniony i podpisany druk:

Oświadczenie o ochronie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Sp. z o. o. (kandydata)