Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Projekt 3

Krótki opis projektu:

W ramach projektu MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zakupi 12 nowych autobusów napędzanych silnikami diesla spełniającymi najwyższe normy emisji spalin (EURO 6). Wyposażenie pojazdów będzie zapewniało bezpieczeństwo i wysoki komfort podróży dla pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych, słabowidzących i słabosłyszących oraz przyczyni się do poprawy jakości i komfortu podróżowania poprzez zastosowanie takich elementów wyposażenia pojazdów, jak:
• Monitoring
• Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy
• System ogrzewania przedziału pasażerskiego
• Wentylacja przestrzeni pasażerskiej
• System dynamicznej informacji pasażerskiej (SDiP) w skład którego wchodzą m.in.: przednia, boczna, tylna oraz wewnętrzna tablica informacyjna, moduł zapowiedzi głośnomówiących
• Dostęp do bezprzewodowego Internetu oraz gniazda ładowarek USB dla urządzeń mobilnych,
• Automaty do sprzedaży biletów
• Bramki zliczające pasażerów


Cele projektu:

Realizacja projektu jest bezpośrednio związana z działaniami i celami zawartymi w Strategii RIT dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.  Działania podjęte w związku z realizacją celu szczegółowego D.3.1. przyczynią się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4e ( w części dotyczącej transportu publicznego) – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
Realizacja projektu wpisuje się także w realizację Priorytetu C wykazanego w Strategii RIT Subregionu   Północnego pn. Subregion Północny bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą, chroniący wysoką jakość środowiska naturalnego poprzez efektywne wykorzystanie zasobów


Planowane efekty:

Projekt wykaże wymierny efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza tj. przyczyni się do spadku emisji do atmosfery CO, HC, NO2, PM oraz CO2.
Ponadto realizacja projektu wpłynie na realizację celów  Planu Transportowego dla Miasta Częstochowy, takich jak :
- Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu w mieście
- Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego
- Integracja systemu transportowego
- Wspieranie konkurencyjności gospodarki
- Poprawa bezpieczeństwa
Zakupiony tabor będzie spełniał wszystkie wymagania dotyczące osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niedosłyszących oraz o ograniczonej możliwości poruszania się oraz  ogólnie przyczyni się do poprawy jakości i komfortu podróżowania, a tym samym spowoduje wzrost liczby pasażerów  korzystających z komunikacji zbiorowej w mieście.

Wartość projektu ogółem: 13 697 280,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 997 888,00 zł