Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna
ul. Al. Niepodległości 30
42-216 Częstochowa

Centrala
34 377 91 00

Fax:
34 377 91 07
34 377 91 09

NIP: 949-17-23-846
NIP-UE: PL9491723846
REGON: 151555169

Nr BDO: 000124401

Kapitał zakładowy: 164 067 000,00 zł
Nr KRS: 0001000485

Oznaczenie Sądu:
Sąd rejonowy w Częstochowie XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
25 1050 1142 1000 0022 3255 6510

Dyspozytura Ruchu
34 377 91 65
34 377 91 66
e-mail: dyspozytor@mpk.czest.pl

Pochwały, Skargi
34 377 91 64 (od 7:00 do 14:30 w dni robocze)
e-mail: skargi@mpk.czest.pl

Biuro Podawcze - Sekretariat
34 377 91 01
e-mail: sekretariat@mpk.czest.pl

Ośrodek Szkolenia Kierowców
34 377 92 83
506 793 257 (od 7:00 do 15:00 w dni robocze)
email: osk@mpk.czest.pl

Stacja Kontroli Pojazdów
34 377 91 17
e-mail: diagnostyka@mpk.czest.pl

Dział Zaopatrzenia i Magazynów
34 377 92 01
34 377 92 02
e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl

Sekcja Sprzedaży Biletów
34 377 91 79
e-mail: bilety@mpk.czest.pl

Kontrola Biletowa
34 377 91 77
e-mail: kontrola@mpk.czest.pl ; kontrola2@mpk.czest.pl

Dział Zamówień Publicznych, Techniki i Inwestycji
34 377 91 32
e-mail: zamowienia@mpk.czest.pl

Sekcja Marketingu i Reklamy (pok. 203)
34 377 91 75
511 97 55 83
e-mail: reklama@mpk.czest.pl

Sekcja Informatyki
34 377 91 83
e-mail: informatyk.mpk@mpk.czest.pl

UWAGA! Wszystkie zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną, zawierające słowa wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe, nie będą rozpatrywane.