Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Honorowi Dawcy Krwi

Historia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi "Dar Życia" PCK

przy MPK w Częstochowie Sp. z o. o.

(wpisy pochodzą z Kroniki prowadzonej przez byłego Prezesa Klubu Waldemara Kotalę oraz obecnego Mirosława Wręczyckiego)

 

Takie były początki:

Dzisiaj już nie jesteśmy w stanie stwierdzić kiedy idea czerwonokrzyska zawitała w progi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Żyjący jeszcze pracownicy twierdzą, że Polski Czerwony Krzyż miał swoje koło w miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym od zakończenia II wojny światowej. W firmie było przez wiele lat kilkudziesięciu członków i krwiodawców, którzy być może nie afiszowali się swoja przynależnością, na pewno jednak robili "swoje". Nie przekształcali koła w klub bo nawet nie było ku temu warunków lokalowych. Dyrekcja bowiem mieściła się w I Alei Najświętszej Maryi Panny w tak zwanym "Domu Frankiego". Szczupłość siedziby nie pozwalała na wydzielenia stosownego miejsca na klub. Sytuacja uległa zmianie dopiero w połowie lat 70-tych poprzedniego wieku. Przedsiębiorstwo działa już w nowej siedzibie, bowiem budynek dyrekcji wzniesiony został przy nowej zajezdni autobusowo - tramwajowej przy obecnej Alei Niepodległości. Zdecydowanie wzrosła liczba krwiodawców. Struktura koła Polskiego Czerwonego Krzyża okazała się być niewystarczającą do prowadzenia aktywnej działalności.

 

Pamiętna data:

Sytuacja krwiodawców była dobrze znana ówczesnym władzom miejskim Polskiego Czerwonego Krzyża. Kierownik miejskiego i powiatowego oddziału PCK w Częstochowie Mikołaj Pawlik i dyrektor Okręgowej Stacji Krwiodawstwa dyrektor Jan Słomski, zaczęli sugerować krwiodawcom, aby przekształcili swoje koło w klub. Podchwycono inicjatywę i 10 kwietnia 1975 r. klub przeszedł do historii Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Właśnie wtedy w zakładowym klubie "Ikar" odbyło się zebranie organizacyjne przekształcające koło Polskiego Czerwonego Krzyża w klub Polskiego Czerwonego Krzyża - Honorowych Dawców Krwi.

Pierwszy Zarząd klubu był następujący:

Przewodniczący - Jerzy Kędziora,

Członek Zarządu - Andrzej Hadryś,

Członek Zarządu - Eugeniusz Pęczek.

 

Z tego pamiętnego spotkania zachowł się protokół:

Protkół strona 1 Protkół strona 2

 

Oraz informacja na temat dotychczasowego działania koła:

Informacja str.1 Informacja str. 2

 

W 1995 roku po odejściu Andrzeja Hadrysia jego miejsce zajął Waldemar Kotala pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.

Po objęciu stanowiska Waldemar Kotala jako zastępca przewodniczącego klubu Honorowych Dawców Krwi nastąpiła dużo zmian organizacyjnych. Od 1995 roku zostały wprowadzone paczki mikołajkowe fundowane z darmowego funduszu ze Związków Zawodowych oraz funduszu socjalnego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Również w 1995 roku rozpoczęto organizowanie corocznych wyjazdów do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Każdy taki wyjazd pozwalał na pozostawienie w szpitalach kilkunastu litrów krwi.


25 lat w kilku zdaniach

Szkoda, że w trakcie 25 lat istnienia klubu nie pomyślano o odnotowaniu najważniejszych wydarzeń w kronice. O aktywności działaczy świadczą dzisiaj jedynie protokoły z corocznych zebrań i artykuły prasowe. Dowiadujemy się z nich, że do klubu należało średnio 30 krwiodawców, którzy każdego roku oddawali około 40 litrów najcenniejszego leku. Sytuacja ta uległa zmianie - pogorszeniu po zmianach ustrojowych w kraju, w latach dziewięćdziesiątych. Przyczyną takiego stanu był niewątpliwie malejący prestiż krwiodawców wynikający z ciągłych ograniczeń i tak skromnych przywilejów.

W 2000 roku została zorganizowana impreza sprawozdawczo-wyborcza z okazji 25-lecia Honorowych Dawców Krwi - Polskiego Czerwonego Krzyża przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Sp. z o. o. Przyjęto rezygnację przewodniczącego klubu Jerzego Kędziory, został pożegnany dużymi owacjami oraz pucharem za 25-letnią działalność w klubie Honorowych Dawców Krwi. Na miejsce Jerzego Kędziory jednogłośnie został wybrany na prezesa klubu Waldemar Kotala.
Ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:
Prezes - Waldemar Kotala,
Z-ca Prezesa - Michał Czerepak,
Skarbnik - Stanisław Samuel.
Od 2000 roku przybywało coraz więcej krwiodawców do naszego klubu.

W 2002 roku zarząd klubu, pod przewodnictwem Prezesa Kotali, zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Wrocławia dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci zwiedziły ZOO i pływały statkiem po Odrze oglądając zabytki pięknego miasta. W tym samym roku został zorganizowany do Krakowa grupowy wyjazd celem oddania krwi dla Rejony Małopolskiego. Następnie zwiedzaliśmy Zamek Królewski i Sukiennice. W listopadzie 2002 roku klub Honorowych Dawców Krwi - Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał po 27 latach, za dobrą i aktywną działalność dla zdrowia Narodu, "Srebrną Odznakę Polskiego Czerwonego Krzyża".

W 2003 roku nastąpiła rezygnacja poprzedniego zarządu. Nowy skład ukonstytuował się już w roku 2004.
Prezesem pozostał Waldemar Kotala,
Z-cą Prezesa został Wiesław Żurawski,
Skarbnik - Augustyn Koza,
Członek Zarządu - Teresa Kotala,
Członek Zarządu - Zygmunt Kubańczyk,
Członek Zarządu - Mirosław Wręczycki,
Członek Zarządu - Bogdan Gruszka,
Członek Zarządu - Grzegorz Samulski.

We wrześniu 2004 roku oddano krew dla małych pacjentów nowo otwartego oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w dzielnicy Parkitka. Również we wrześniu w roku 2004 został zorganizowany wyjazd do centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Przekazano w szpitalu na ręce dyrektora płócienny obraz zatytułowany "Dar Życia", namalowany przez Prezesa Kotalę.
W okresie istnienia 30 lat klubu Honorowych Dawców Krwi - Polskiego Czerwonego Krzyża przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Sp. z o. o. nasi krwiodawcy oddali honorowo blisko 1,5 tys. litrów krwi. Za ten najcenniejszy lek dostali zasłużone wyróżnienia.
Za swoją działalność Jerzy Kędziora został odznaczony "Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski" oraz wyróżniony "Kryształowym Sercem".
Inne odznaczenia otrzymali:
"Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
Anna Dminiak,
Jerzy Kędziora.
"Złote Krzyże Zasługi"
Marian Popierkowski,
Wit Foksowicz,
Zenon Pietrzak,
Edward Piernik,
Adam Fajer.
"Srebrny i Brązowy Krzyż zasługi":
Waldemar Kotala
Członkom klubu przyznano także 37 odznaczeń zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi pierwszego stopnia, 53 odznaczenia drugiego stopnia i 84 odznaczenia trzeciego stopnia.
O stabilności i działalności klubu świadczy fakt pozytywnych relacji w zarządzie.