Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Ogłoszenia

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: kierowcy autobusu.

 

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku pracy proszone są o składanie ofert pracy bezpośrednio do Biura Podawczego-Sekretariat MPK z dopiskiem "kandydat na kierowcę autobusu" lub na adres mailowy: sekretariat@mpk.czest.pl.
Kontakt telefoniczny: 343779101 lub 343779120

Oferta powinna zawierać: CV+podanie+Oświadczenie RODO dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie ( oświadczenie dostępne na stronie internetowej Spółki: www.mpk.czest.pl w zakładce: O firmie – informacja dotycząca rekrutacji).

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje:
praca w równoważnym systemie czasu pracy
praca we wszystkie dni tygodnia oraz niedziele i święta

 

Oferujemy:
1. umowę o pracę – cały etat,
2. wsparcie Patrona w pierwszych dniach pracy
3. pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypoczynku.

Od kandydatów oczekujemy:
1. prawa jazdy kat.D z kodem 95,
2. świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób,
3. orzeczenia psychologicznego ( art.39 ustawy o transporcie drogowym ),
4. odpowiedzialności i dyspozycyjności,
5. opanowania i odporności na stres,
6. umiejętności pracy z ludźmi.

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco aż do odwołania.

 

MPK w Częstochowie posiada do odsprzedaży opony:

1. Zawór elektromagnetyczny aparatu hamulcowego do autobusu Ikarus, używany w cenie 365,00 zł/netto / sztuka (+23%podatek VAT).

2. Sprzęgiełko wentylatora do autobusu Ikarus, używane w cenie 350,00 zł netto / sztuka (+23%podatek VAT).

Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli pracownik Działu Zaopatrzenia i Magazynów.

W sprawach sprzedaży kontakt Dział Zaopatrzenia i Magazynow tel 34/37-79-202 w godz. 7:00-15:00 lub adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl.

MPK w Częstochowie posiada do odsprzedaży wyposażenie:

1. Pług śnieżny używany niesprawny  
    Cena 250,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
2. Aparaty grzewcze o mocy 22kW o numerach fabrycznych 10130-10133 używane niesprawne
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
3. Zasilacz UPS ARES RACK 700 używany niesprawny
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
4. Aparat UGW10 ze skrzynką używany niesprawny
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
5. Komputer Compaq z oprzyrządowaniem  używany niesprawny
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
6. Expres do kawy „Matinee”  używany niesprawny
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
7. Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 545 Rx używana niesprawna
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
8. Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 345 Rx używana niesprawna
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
9. Zabudowa pomieszczenia kasy biletowej na Kucelinie używana
    Cena 500,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
10. Młot udarowy BOSCH GSH 11E używany, niesprawny
    Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT


Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli kierownik Wydziału Utrzymania Infrastruktury.

Numery telefonów kontaktowych: +48 34 3779 251 ; +48 513 352 101. E-mail: infrastruktura@mpk.czest.pl

 

MPK w Częstochowie posiada do odsprzedaży części do tramwajów Konstal typ 105Na:

1. Pantograf do tramwaju 105Na używany  
    Cena 250,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
2. Maszyna drzwiowa stary i nowy typ do tramwaju 105Na używana
    Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
3. Rozrusznik GBT do tramwaju 105Na używany  
    Cena 600,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
4. Silnik Lta do tramwaju 105Na używany
    Cena 500,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
5. Hamulec szynowy do tramwaju 105Na używany
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
6. Luzownik do tramwaju 105Na używany
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
7. Stycznik liniowy do tramwaju 105Na używany
    Cena 700,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
8. Przetwornica ENI-PT600/24/WP do tramwaju 105Na używana
    Cena 2000,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
9. Bocznik ATB do tramwaju 105Na używany
     Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
10. Przekładnia 20PM do tramwaju 105Na używana
      Cena 500,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
11. Dzwonek zewnętrzny do tramwaju 105Na używany
      Cena 50,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
12. Silnik pilota rozrusznika GBT do tramwaju 105Na używany
      Cena 50,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
13 Nastawnik DNT do tramwaju 105Na używany
      Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
14. Przekształtnik do tramwaju 105Na używany
      Cena 50,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
15. Kasa fiskalna bileterka typ KF-3000-A/1M
      Cena 300,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
16. Tablica informacyjna FTL 40812001
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
17. Kasownik KRG 6B3m
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
18. Kasownik KRG 6B3
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
19. Sprzęg prosty do tramwaju 105Na używany
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
20. Sprzęg łamany do tramwaju 105Na
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT

Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli kierownik Wydziału Tramwajowego.

Numery telefonów kontaktowych: +48 34 3779 212 ; +48 690 499 608.

W sprawach sprzedaży kontakt także z Działem Zaopatrzenia i Magazynów: tel. +48 34 3779 202; e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl

MPK w Częstochowie posiada do odsprzedaży likwidowane tramwaje Konstal typ 105Na o numerach wewnętrznych:

605-606; 607-608; 641-636; 685-686.

Daty napraw głównych

Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli kierownik Wydziału Tramwajowego.

Numery telefonów kontaktowych: +48 34 3779 212 ; +48 690 499 608.

 

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. sprzeda pawilon handlowy o powierzchni 46,6 m2, zlokalizowany w Częstochowie, Al. Pokoju przy pętli tramwajowej. Cena wywoławcza: 80 000,00 PLN netto + podatek VAT w wysokości 23%. Kupujący będzie zobowiązany do wnoszenia opłaty do MZDiT w Częstochowie za zajęcie pasa drogowego. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 513 352 101

MPK w Częstochowie Sp. z o. o. sprzeda 42 sztuki nowych, nieużywanych superkondensatorów LSUM 129R6C 0062F EA w cenie 14 100,00 zł netto + 23% VAT za 1 szt.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 34 3779 202 i 34 3779 201 lub e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl

Specyfikacja: dokumentacja superkondensatory LSUM

 

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy z zapleczem

Sala „IKAR”

o powierzchni 200 m²

mieszczącego się w budynku MPK przy Al. Niepodległości 30 w Częstochowie.

Lokal może być przeznaczony na prowadzenie :

  • imprez okolicznościowych,
  • kursów tańca,
  • szkoleń, konferencji itp.

Więcej informacji:
MPK w Częstochowie Sp. z o.o.
ul. Aleja Niepodległości 30
telefony: 343779-250, 343779-251
e-mail: infrastruktura@mpk.czest.pl

Rada Nadzorcza
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy Alei Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000125412, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 97 150 000,00 złotych
zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie spośród złożonych ofert firmy audytorskiej, która na podstawie zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej przeprowadzi badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 Spółki oraz sporządzi pisemne sprawozdania  z przeprowadzonych badań zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.   

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- przeprowadzenia w siedzibie Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok do dnia 31 marca 2019 roku,
- przeprowadzenia w siedzibie Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok do dnia 31 marca 2020 roku,
- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok do dnia 15 kwietnia 2019 roku (6 egzemplarzy w formie papierowej i 6 w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta),
- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok do dnia 15 kwietnia 2020 roku (6 egzemplarzy w formie papierowej i 6 w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta),
- przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonego dla Zarządu Spółki listu intencyjnego dotyczącego napotkanych problemów, jeżeli takie wystąpią,
- gotowości do uczestniczenia na swój koszt (w ramach zaoferowanej ceny oferty) w inwentaryzacji składników majątkowych Spółki,
- a także w trzech (dla każdego badania) posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień oraz udzielenia informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników, o ile Rada Nadzorcza Spółki wyrazi taką wolę.

Składana oferta winna zawierać:

- informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów oraz doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych,
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu wydanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych  do badania sprawozdań finansowych,
- informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowa OC zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- oświadczenia, że:
  a) spełnione zostaną wymagania niezależności, o których mowa w art. 69–73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  b) nie istnieją zagrożenia dla niezależności badania oraz zastosowane zostaną niezbędne zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  c) oferent dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia (przeprowadzenie badań),
  d) osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia  do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;
- wykaz jednostek, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 3 lat,
- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki, harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki,
- ceny ryczałtowe netto (w PLN, oddzielnie za każdy badany rok obrotowy) za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tych sprawozdań z uwzględnieniem wszelkich kosztów jakie poniesie oferent, w związku z wykonaniem zamówienia,
- proponowane warunki płatności,
- projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy,
- dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.
 
Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), oznaczonym opisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019” i złożyć w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30, lok. nr 102 lub przesłać na adres: Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30,  42-200 Częstochowa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2018 roku o godz. 15:00.
4. Za datę złożenia oferty uważa się dzień (i godzinę) wpływu oferty do siedziby Spółki.
5. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
7. Zestawienie niezbędnych danych do przygotowania oferty zawarte są w „Karcie informacyjnej do wyceny badania sprawozdania finansowego Spółki” dostępnej pod adresem: www.mpk.czest.pl
8. Dodatkowych ustnych informacji udziela pani Danuta Pytel - Zastępca Głównego Księgowego pod numerem telefonu 34 37 79 151.
9. O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Ankieta

Ogłoszenie (pdf)

Wynik - wybór oferty (pdf)

Niniejszym informujemy, że z dniem 8 maja 2017r. otwarta zostanie DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH stacja tankowania CNG, znajdująca się na terenie zajezdni MPK w Częstochowie Sp. z o. o. przy ul. Źrodlanej.

Szczegóły związane z zasadami tankowania dostępne są u operatora stacji:

Górnośląski  Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o.
ul.Pyskowicka 31
41-807 Zabrze
Tel. 32 376 19 99
Tel kom. 662 230 706 – Pan Michał Mróz

MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Dział Obsługi Pasażera - Sekcja Kontroli Biletowej prowadzi nabór do pracy w charakterze kontrolera biletowego na umowę zlecenia.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (34) 37-79-177 lub osobiście w siedzibie MPK przy Al. Niepodległości 30, pokój nr 8 (pn - pt) w godz. od 7:00 do 15:00.