Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Na podstawie regulaminu

    Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 150 000 l wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu – „płynu AdBlue”, przeznaczonego do redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków azotów w spalinach samochodowych z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR.

Ogłoszenie 21 września 2022
SIWZ 21 września 2022

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów do układów chłodzenia autobusów. Asortyment i ilości przedmiotu zamówienia określa tabela poniżej:

RODZAJ PRODUKTU

ILOŚĆ

Płyn do układów chłodzenia silników połączonych z wymiennikiem ciepła retardera skrzyni biegów autobusów, spełniającego wymagania zawarte w  normie PN-C-40007               w zakresie posiadanych właściwości oraz posiadającego dopuszczenie MAN 324 typ NF oraz "Mercedes – Benz" Blatt 325.0, mieszalny z dotychczas stosowanym płynem chłodzącym Glixol Extra Plus, produkowanego przez Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A., ul. Ciasna 21a, 93-531 Łódź

15 000 kg

Płyn do układów chłodzenia dopuszczony do eksploatacji w silnikach ISB firmy Cummins Euro 6, posiadający dopuszczenie CES 14603, mieszalny z dotychczas stosowanym płynem chłodzącym ES Compleat EG 50/50 PREMIX produkowanego przez Cummins Filtration, Catenbergstraat 1, 2840 Rumst, Belgia

1 500 l

ogłoszenie 07 czerwca 2022
SIWZ 07 czerwca 2022
Informacja z otwarcia ofert 14 czerwca 2022
Wynik postępowania 30 czerwca 2022

     Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 150 000 l wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu – „płynu AdBlue”, przeznaczonego do redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków azotów w spalinach samochodowych z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR.

Ogłoszenie 24 maja 2022
SIWZ 24 maja 2022
Wyjaśnienie 1 30 maja 2022
Informacja z otwarcia ofert 09 czerwca 2022
Wynik postępowania 20 czerwca 2022

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie od 19.05.2022 do 31.12.2022 r.

2.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

            90 91 00 00 – 9 Usługi sprzątania

            90 91 12 00 – 8 Usługi sprzątania budynków

 

Ogłoszenie 29 kwietnia 2022
SIWZ 29 kwietnia 2022
wyjaśnienie 1 06 maja 2022
Informacja z otwarcia ofert 13 maja 2022
Wynik postępowania 17 maja 2022

Zakup i sukcesywna dostawa dla Zamawiającego olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów

Ogłoszenie 07 grudnia 2021
SIWZ 07 grudnia 2021
Wyjaśnienie 1 15 grudnia 2021
Wyjaśnienie 2 17 grudnia 2021
Informacja z otwarcia ofert 21 grudnia 2021
Informacja o wyniku postępowania 13 stycznia 2022

Zakup i sukcesywna dostawa 150 000 l wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu – „płynu AdBlue”, przeznaczonego do redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków azotów w spalinach samochodowych z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR

Ogłoszenie 29 października 2021
SIWZ 29 października 2021
Informacja z otwarcia ofert 12 listopada 2021
Unieważnienie postępowania 16 listopada 2021

Zakup i sukcesywna dostawa dla Zamawiającego olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów

Ogłoszenie 21 października 2021
SIWZ 21 października 2021
Wyjaśnienie 1 29 października 2021
Wyjaśnienie 2 i zmiana terminu 05 listopada 2021
Informacja z otwarcia ofert 10 listopada 2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25 listopada 2021

Zakup i sukcesywna dostawa dla Zamawiającego olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów

Ogłoszenie 19 sierpnia 2021
SIWZ 19 sierpnia 2021
Wyjaśnienie 1 26 sierpnia 2021
Wyjaśnienie 2 31 sierpnia 2021
Modyfikacja 01 września 2021
Informacja z otwarcia ofert 03 września 2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07 września 2021

      Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, oraz środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Asortyment odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej przedstawia załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiący załącznik 1 do SIWZ.

Ogłoszenie 01 czerwca 2021
SIWZ 01 czerwca 2021
Informacja z otwarcia ofert 15 czerwca 2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06 lipca 2021

zakup i sukcesywna dostawa do magazynu ogumienia dla Zamawiającego – 180 sztuk fabrycznie nowych opon autobusowych

OGŁOSZENIE 23 kwietnia 2021
SIWZ 23 kwietnia 2021
Informacja z otwarcia ofert 07 maja 2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14 maja 2021

 

Zakup i dostawę akcesoriów torowych i materiałów niezbędnych do wykonania przebudowy torowiska w ciągu Alei niepodległości, nad rzeką Stradomką

OGŁOSZENIE 25 marca 2021
SIWZ 25 marca 2021
Wyjaśnienie 1 30 marca 2021
Wyjaśnienie nr 2 07 kwietnia 2021
Informacja z otwarcia 09 kwietnia 2021
Informacja o wyniku postępowania 13 kwietnia 2021
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, oraz środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
  2. Asortyment odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej przedstawia załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiący załącznik 1 do SIWZ.
  3. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Ogłoszenie 17 marca 2021
SIWZ 17 marca 2021
Wyjaśnienie 1 25 marca 2021
Wyjaśnienie 2 - Modyfikacja - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 30 marca 2021
Informacja z otwarcia ofert 16 kwietnia 2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 21 kwietnia 2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymagań ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (tj. Dz. U. 2020, poz. 264 z późniejszymi zmianami).

Ogłoszenie 02 marca 2021
SIWZ 02 marca 2021
Wyjaśnienie 1 16 marca 2021
Informacja z otwarcia 19 marca 2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 24 marca 2021