Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Na podstawie regulaminu

Zakup i sukcesywna dostawa do magazynu ogumienia dla Zamawiającego – 150 sztuk fabrycznie nowych opon autobusowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 02 lutego 2023
SIWZ 02 lutego 2023
Modyfikacja 1 07 lutego 2023
Modyfikacja 2 15 lutego 2023
Wyjaśninie 21 lutego 2023
Informacja z otwarcia 28 lutego 2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07 marca 2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa dla Zamawiającego olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów w następującym ilościach i asortymencie wskazanych w SIWZ.

Ogłoszenie 16 stycznia 2023
SIWZ 16 stycznia 2023
Modyfikacja 18 stycznia 2023
Modyfikacja i wyjaśnienia 2 23 stycznia 2023
Informacja z otwarcia ofert 30 stycznia 2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07 lutego 2023

Usługa regularnego (każdego dnia w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób, będących pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. autobusami z/do siedziby Zamawiającego przy al. Niepodległości 30 w Częstochowie.

SIWZ 29 grudnia 2022
ogłoszenie 29 grudnia 2022
Informacja z otwarcia ofert 16 stycznia 2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24 stycznia 2023