Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Na podstawie regulaminu

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PRZEKŁADNIOWYCH, HYDRAULICZNYCH, SMARÓW  I PŁYNÓW DO UKŁADÓW CHŁODZENIA AUTOBUSÓW wWGASORTYMENTU OKREŚLONEGO W SIWZ

Ogłoszenie 25 kwietnia 2024
SIWZ 25 kwietnia 2024
Wyjaśnienie 1 06 maja 2024
Wyjaśnienie 2 07 maja 2024
Informacja z otwarcia ofert 10 maja 2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29 maja 2024

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon do autobusów dla potrzeb Spółki

Ogłoszenie 12 kwietnia 2024
SIWZ 12 kwietnia 2024
Wyjaśnienie 17 kwietnia 2024
Wyjaśnienie_Modyfiakcja_Zmiana_terminu 26 kwietnia 2024
Informacja z otwarcia ofert 17 maja 2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04 czerwca 2024