Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Elektroniczna Portmonetka

Czy 5 groszy wystarczy na przejazd autobusem lub tramwajem ?*
taką możliwość daje ELEKTRONICZNA PORTMONETKA

Elektroniczna portmonetka to nowoczesny, tani i wygodny sposób opłaty za przejazd autobusem lub tramwajem do wykorzystania w komunikacji na terenie miasta Częstochowy. Nowa oferta może zastąpić droższy i niewygodny w użyciu papierowy bilet jednorazowy.
 
 
ELEKTRONICZNA PORTMONETKA DLA KAŻDEGO
 
Z nowej formy opłat za przejazd może korzystać każdy pasażer posiadający Częstochowską Kartę Miejską. Elektroniczna portmonetka może być wykorzystywana oddzielnie lub łącznie z każdym elektronicznym biletem okresowym, w tym także z uprawniającym do bezpłatnego przejazdu. Wniosek potrzebny do wyrobienia karty elektronicznej, sposób posługiwania oraz wszystkie pozostałe informacje znajdą Państwo w zakładce Częstochowska Karta Miejska

WAŻNE: osoby posiadające uprawnienia do bezpłatnego przejazdu również mogą wykorzystać dodatkowo swój bilet jako elektroniczną portmonetkę. W tym przypadku doładowanie może się odbywać wyłącznie wg wartości wpłat z tabeli dla biletów normalnych. Kasowanie dodatkowo dla innych osób jest możliwe analogicznie jak w przypadku biletu imiennego zarówno dla biletów normalnych i ulgowych.
 

ZAWSZE OSZCZĘDZASZ

Opłata za przejazd przy użyciu elektronicznej portmonetki jest zawsze tańsza od papierowego biletu jednorazowego. W zależności od kwoty doładowania i długości podróży na jednym przejeździe możesz zaoszczędzić nawet 1,40 zł.
 

DOŁADUJ ZA WIĘCEJ, JEDŹ ZA MNIEJ

Portmonetkę możesz doładować za:
- 40, 80, 120 i 180 zł (jeżeli korzystasz z biletu normalnego)
- 20, 40, 60 i 90 zł (jeżeli korzystasz z biletu ulgowego)
i korzystać z niej w dowolnym okresie bez ograniczeń, aż do czasu wykorzystania dostępnych środków na karcie.
Im większa kwota jednorazowego doładowania, tym mniejszy koszt podróży (tabelę opłat zależnych od wartości doładowań i strefy przystankowej znajdziesz w zakładce TARYFA OPŁAT).
 

* TERAZ TYLKO 5 GROSZY WYSTARCZY NA PRZEJAZD AUTOBUSEM LUB TRAMWAJEM

Warunkiem użycia elektronicznej portmonetki jest konieczność posiadania pieniędzy na koncie. Jeżeli kwota którą pasażer posiada na koncie jest niższa niż kwota przejazdu (* ale nie niższa niż 5 gr), to system skredytuje przejazd i kwotę tę wyrówna podczas następnego doładowania karty. Przy doładowaniu kwota znajdująca się na elektronicznej portmonetce zostanie pomniejszona o kwotę skredytowania.
 

NIE PŁAĆ NIEPOTRZEBNIE

Każdy przejazd podlega rejestracji (kasowaniu). Przy rejestracji po wejściu do pojazdu system odlicza z Twojego konta opłatę za przejazd w zależności od kwoty, za którą doładowałeś portmonetkę. Warunkiem niezbędnym odliczenia z biletu elektronicznego opłaty odpowiadającej liczbie przejechanych przystanków jest oprócz zarejestrowania wejścia do pojazdu, zarejestrowanie również wyjścia z pojazdu przy wysiadaniu. Jeżeli chcesz zwrotu nadpłaty za przejazd, przed wyjściem z pojazdu musisz ponownie zbliżyć kartę do czytnika bezpośrednio przed opuszczeniem pojazdu na docelowym przystanku podróży (najpóźniej przed otwarciem drzwi pojazdu na przystanku, na którym chcesz wysiąść). Wyrejestrowanie odbywa się automatycznie dla wszystkich osób, dla których posiadacz karty skasował bilet.
 

SKORZYSTA CAŁA RODZINA LUB TWOI ZNAJOMI

Za pomocą elektronicznej portmonetki możesz opłacić przejazd nawet siedmiu osób jednocześnie. Po skasowaniu "biletu dla siebie", skasowanie tego samego biletu dla kolejnej osoby odbywa się za pomocą użycia przycisku nr 1 dla biletu normalnego lub 2 dla biletu ulgowego i ponownego zbliżenia karty do czytnika. Skasowanie biletu dla każdej kolejnej osoby odbywa się poprzez powtórzenie opisanej operacji.
 
UWAGA: Bilet na okaziciela może występować wyłącznie jako normalny. Taki bilet umożliwia skasowanie dla kolejnej osoby wyłącznie biletu normalnego. Bilet imienny umożliwia kasowanie dla innych osób zarówno biletów ulgowych i normalnych. Przykład: osoba posiadająca bilet normalny imienny może skasować go powtórnie jako ulgowy dla osoby posiadającej uprawnienie do ulgi lub jako normalny dla osoby nie posiadającej uprawnień do ulg.
 
 
PAMIĘTAJ
 
1. Kasowaniu podlegają wszystkie rodzaje biletów elektronicznych.
 
2. Wartość odliczania opłat za przejazd z konta jest uzależniona od wartości wpłaty ostatniego doładowania elektronicznej portmonetki.
Przykład: po doładowaniu karty za 180 zł i uzupełnieniu doładowania za 40 zł przed całkowitym wyczerpaniem środków z pierwszego doładowania system będzie pobierał opłatę za przejazd o wartości z tabeli ostatniego doładowania.
 
3. Przyciski 1 i 2 służą odpowiednio do dodatkowego kasowania biletu normalnego lub ulgowego za inne osoby.
 
4. Przycisk 3 służy do sprawdzania stanu karty. Po naciśnięciu przycisku i zbliżeniu karty możesz odczytać informacje o stanie swojej karty. Jeżeli na karcie jest jedynie elektroniczna portmonetka wyświetla się pozostała kwota oraz ilość skasowań w pojeździe jeżeli natomiast na karcie jest także bilet okresowy, to najpierw podaje datę ważności biletu okresowego i ilość dni a następnie stan elektronicznej portmonetki.
 
5. Zgromadzone na koncie karty środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie do uiszczania opłat za przejazd. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, zgromadzonych na karcie nie jest możliwy.