Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Jak uzyskać Częstochowską Kartę Miejską?

1. Pobierz wniosek w jednym z punktów sprzedaży biletów MPK lub ze strony internetowej:

 
 

2. Wypełniony wniosek złóż w punkcie sprzedaży biletów wraz z odpowiednimi dokumentami (w przypadku biletów ulgowych konieczne będzie dołączenie kserokopii dokumentów uprawniających do ulgi – oryginał do wglądu). Jeśli chcesz otrzymać bilet imienny ze zdjęciem, nie zapomnij dołączyć aktualnej fotografii Otrzymasz informację kiedy będziesz mógł odebrać kartę (nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku).

Wykaz punktów składania wniosków i odbioru Częstochowskiej Karty Miejskiej:
a) siedziba MPK w Częstochowie S.A. - ul. Al. Niepodległości 30,
b) punkt sprzedaży biletów - pl. Daszyńskiego,
c) punkt sprzedaży biletów - ul. Fieldorfa (pętla tramwajowa Fieldorfa),
d) punkt sprzedaży biletów - ul. Al. Wolności 27 (C.H. K3Center przy PKP),
e) punkt sprzedaży biletów - Al. NMP 24, Kamienica Kupiecka (wejście od ul. Kościuszki),
f) punkt sprzedaży biletów - ul. Brzozowa 2/8 P.C.H.U. Jagiellończycy.

3. Odbierz Częstochowską Kartę Miejską i doładuj wybrany rodzaj biletu elektronicznego.

Składanie wniosków i odbiór kart będzie możliwy w w/w punktach, za wyjątkiem kart będących nośnikami biletów bezpłatnych, w takim wypadku karty wyrabiane są wyłącznie w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. przy ul. Al. Niepodległości 30 (pokój nr 10).

Karta na okaziciela nie wymaga składania wniosku.Za kartę pobierana jast kaucja zwrotna w wysokości 15 zł.